Portfolio Category: Professionals en ontwikkeling

Ontwikkeling van teams

Troep, groep, team of effectief presterend team?
Dat mensen op dezelfde afdeling of binnen eenzelfde ruimte werken, wil niet zeggen dat ze een team zijn of moeten zijn. We spreken van een team: [plus_list]
  • als er een gemeenschappelijk doel c.q. te bereiken resultaat is;
  • en dit alleen bereikt kan worden door samenwerking in het team
  • ...
Lees meer

(Business) Coaching

Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe hij het nu voor elkaar kreeg om zo'n groot, massief blok steen met hamer en beitel zo te bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld. De kunstenaar antwoordde: "Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in...
Lees meer

Profile Dynamics: drijfveren

Gemotiveerde en gedreven mensen maken het verschil
De wereld verandert in hoog tempo en dat vraagt om aanpassingsvermogen van organisaties én de mensen die er werken. Daarnaast is het door de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging om de juiste mensen te vinden, ze te behouden en ze van waarde te laten zijn. Ze...
Lees meer

Professionals

Ieder mens heeft een professie. Ieder mens is een professional. En heeft leiderschap. Het succes van een organisatie wordt bepaald door haar professionals….

De invloed van medewerkers op het wel of niet bereiken van resultaten van de organisatie is groot. Voor ons is iedere medewerker een professional. Of deze nu...

Lees meer