Ontwikkeling van teams

Troep, groep, team of effectief presterend team?

Dat mensen op dezelfde afdeling of binnen eenzelfde ruimte werken, wil niet zeggen dat ze een team zijn of moeten zijn. We spreken van een team:

 • als er een gemeenschappelijk doel c.q. te bereiken resultaat is;
 • en dit alleen bereikt kan worden door samenwerking in het team
 • met daarbij de inzet van ieders kennis, ervaring en bijdragen.

Net als de factor mens, maken teams het verschil in de organisatie. Misschien nog wel uitdagender omdat in een team mensen met verschillende kennis, ervaring, competenties én drijfveren samen werken en communiceren. Elkaar “verstaan” is dus noodzaak.

Teams ontstaan niet vanzelf.

Die ontwikkel je. Het begint met het bij elkaar brengen van teams. Niet alleen de samenstelling en taakverdeling binnen een team verdienen aandacht. Ook de fase van ontwikkeling waarin het team zich bevindt, speelt een rol in de team prestaties. Wat vaak onderschat wordt is dat bij wisselingen in het team, teams een stap terug doen in hun ontwikkeling. Kennis kan verloren gaan of het team probeert vaste routines in stand te houden en het nieuwe teamlid daarin mee te krijgen. Of er nu problemen zijn of niet: aandacht voor teams is altijd goed.

Hoe kunnen wij helpen?

Eerst gaan we met u in gesprek waar de vraag ligt. Wat mogelijk is en wat niet. In de aanpak kunt u denken aan:

 • Teamanalyse op basis van drijfveren: bruikbaar bij samenstelling en bij verbeteren van samenwerkingsuitdagingen zoals communicatie, feedback of geringe resultaatgerichtheid of besluitvaardigheid
 • Vaststellen van waarden voor het team als dan niet gekoppeld aan afspreken en aanspreken
 • Gerichte procesbegeleiding en teamcoaching bij vergaderingen, meetings, bijeenkomsten
 • Verbeteren van vaardigheden op het gebied van communicatie, feedback
 • Een diagnose van de cultuur en de wijze van samenwerking

De trajecten kunnen worden gecombineerd met informele activiteiten (in- of outdoor) waarbij er ook in die activiteiten een leerelement kan worden ingebouwd.  Of het nu gaat om een lunch, een diner of een escaperoom. Samen koken, iets bouwen of iets zoeken. Wij werken daarin samen met organisaties die dat kunnen bieden. Daarnaast kunnen we meedenken in het zoeken van geschikte locaties. De leeromgeving is namelijk minstens zo belangrijk als de inhoud.

Speelt er dit in het team?

 • Is het team inhoudelijk kundig maar stokt de samenwerking of worden resultaten niet bereikte?
 • Zijn er conflicten in het team waar je je vinger niet echt op kunt leggen?
 • Is het team startend, net gestart of zijn er wisselingen?

Neem dan contact met ons op.

Overigens: er hoeven geen “problemen” te zijn om te werken aan teamontwikkeling, het is altijd goed om regelmatig de temperatuur op te nemen.

We schreven daar specifiek een blog over: Hoe laat is het op jouw prestatieklok?