Effectief veranderen met drijfveren

Ja, dat kan. Profile Dynamics helpt namelijk om beter aan te sluiten bij hetgeen mensen echt willen, hun drijfveren. Onze ervaring leert dat mensen namelijk echt wel bereid zijn te veranderen als deze veranderingen aansluiten bij wat zij zelf als écht belangrijk ervaren, het waarom, en als de wijze waarop deze veranderingen worden ingevoerd aansluit bij hun eigen interesses.

Naar schatting 70 - 80% van de verandertrajecten mislukt. Een belangrijke oorzaak hiervan is een onderschatting van de factor ‘mens’, die als essentiële schakel het traject kan maken of breken. Met de analyse van drijfveren ontstaat het inzicht in hoe de mensen in de organisatie met verandering omgaan en in de interne culturen. Het biedt tevens handvatten HOE veranderingen het best kunnen worden ingezet en wat wel en niet werkt.

Het instrument is daarmee bruikbaar als kompas bij het implementeren van strategietrajecten, verandering of cultuur.

Er wordt veel energie gestoken in het bepalen wat er verandert moet worden maar ondanks al die energie lijkt in veel gevallen de aandacht voor de ingezette verandering snel weer verdwenen. Ondanks alle kennis en kunde, ondanks helder geformuleerde doelen, ondanks alle inspanningen, gedraagt iedereen zich nog net als voorheen. Het zoeken naar balans tussen vrijheid en regels, tussen persoonlijk en organisatiebelang, op een manier die het voor mensen voldoening schenkt is belangrijk. En dat is weer voor iedereen anders. Daarom moeten managers en medewerkers zich bewust zijn van wat hen zelf drijft en, wat hun collega’s, managers en ondergeschikten, drijft en hoe daar mee om te gaan. Alleen als duidelijk is wat er moet veranderen, wie dit moeten ondergaan en wie de verandering zullen doorvoeren, kan het veranderproces, het hoe, trefzeker worden ontworpen.

En dat kan heel goed met het gedachtegoed van Spiral Dynamics. Wij gebruiken daarvoor ons instrument Profile Dynamics.  Een analyse op basis van Profile Dynamics geeft een duidelijk beeld in welke richting een cultuurverandering ingezet moet worden en hoe dit op individueel gedragsniveau tot uiting kan komen. Door dit beeld te vergelijken met de individuele PD-profielen kunnen de voor de organisatie gewenste individuele ontwikkelingen zichtbaar gemaakt worden. Dat vertalen we in een concreet plan dat we samen uitvoeren.  Team- en organisatieanalyses zijn ook mogelijk.

Meer weten over deze mogelijkheid? Klik hier.