Professionals

Ieder mens heeft een professie. Ieder mens is een professional. En heeft leiderschap. Het succes van een organisatie wordt bepaald door haar professionals….

De invloed van medewerkers op het wel of niet bereiken van resultaten van de organisatie is groot. Voor ons is iedere medewerker een professional. Of deze nu deel uit maakt van het bestuur of in het magazijn werkt.  Soms "doen" mensen niet wat ze moeten doen of wat ze eigenlijk willen doen. Worden doelen niet bereikt. Van de professional zelf, het team, de afdeling of de organisatie. En is ondersteuning nodig. Die kunnen wij bieden.

We kijken niet alleen naar de professional(s) zelf maar ook naar de organisatie en de processen. Weet men wat verwacht wordt? Zijn de processen ondersteunend of belemmerend? Een professional kan alleen excelleren in een omgeving waarin deze met elkaar echt in balans zijn.

We kijken naar verandernoodzaak, -bereidheid en -vaardigheid en naar kerndrijfveren. Als bekend is wat  iemand drijft, kan daar aansluiting bij worden gezocht en kan communicatie, aansturing en samenwerking aan effectiviteit winnen.  De Van Gemert Groep heeft veel ervaring in de begeleiding en coaching van managers en medewerkers bij het verbeteren van hun functioneren of het groeien naar een nieuwe functie. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van samenwerkings- of teamprocessen. Als dat nodig is in een outdoorsetting of op andere inspirerende locaties.

Aan welke interventies kunt u dan denken?