Wat zeggen anderen?

Wij vinden het belangrijk de opdrachtgever (en eigenlijk iedereen binnen de organisatie) regisseur wordt, is en blijft tijdens en vooral na onze interventies. Meedenken, meemaken en vooral doorzetten als wij weer weg zijn. Juist zij kennen de eigenheid en dynamiek van de organisatie als geen ander. Alleen dan ontstaat er een gedragen aanpak en is resultaat blijvend.

Een aantal van onze opdrachtgevers aan het woord:

Stilstaan om vooruit te komen

Stichting WereldWijd neemt al ruim 35 jaar een bijzondere positie in bij de opvang en begeleiding van werkloze jongeren, asielzoekers en vluchtelingen. Al die jaren ontleent de stichting zijn bestaansrecht aan het invullen van maatschappelijke taken die van groot belang zijn gebleken voor kwetsbare groepen, waar geen, onvoldoende of geen passend aanbod voor is of was. Met het terugkeerproject WereldTools heeft de stichting een uniek en perspectief biedende terugkeer activiteit.  Het bijzondere van WereldWijd komt tevens tot uitdrukking in het feit dat WereldWijd haar onderwijs- en terugkeerprogramma zelf heeft ontwikkeld en dat het grootste deel van alle activiteiten uitgevoerd wordt door een grote groep (80) vrijwilligers ondersteund door een klein team van betaalde krachten (3 fte).

De stichting wordt niet structureel gefinancierd en is voor haar budget afhankelijk van projectsubsidies, giften en donaties. De continuïteit van Stichting WereldWijd is sterk afhankelijk van een aantal externe ontwikkelingen die zeer moeilijk d zijn te beïnvloeden zijn door de stichting zelf, zoals veranderend asielbeleid, sluiting van opvanglocaties voor asielzoekers, veranderend inburgeringsbeleid, nieuwe aanbieders.

In de 35 jaar dat de stichting bestaat hebben zich ook politiek en maatschappelijk vele veranderingen voor gedaan. Deze veranderingen hebben directe consequenties voor de activiteiten maar ook voor het dagelijks aansturen van de organisatie.  De grote verantwoordelijkheid, maar ook de onzekerheid over de toekomst nodigt uit om scherp te blijven en met regelmaat een heroriëntatie op de toekomst te laten plaats vinden.

Medio februari 2018 is een beleidsdag georganiseerd met bestuursleden, leden van de staf en een vertegenwoordiging van de vrijwilligers. Een van de bestuursleden adviseerde Gabriela van Gemert van de Van Gemert Groep hierbij te betrekken.

Toen Gabriela nader kennis maakte met onze stichting bood zij aan deze beleidsdag (belangeloos) te begeleiden. Zij wist met haar enthousiasme en methodische kennis alle deelnemers aan het werk te zetten. De conclusies van deze dag waren o.a. zoeken naar een ruimer perspectief en dat het zaak is een en ander anders te gaan inrichten zodat er minder last is van de continue financiële onzekerheid. Hieruit is een strategisch ondernemingsplan voortgekomen. Een plan dat uitdaagt tot het maken van keuzes en richting biedt en hoe deze in concrete en realistische ambities kan worden omgezet. Bij het opstellen van dit plan is ruim gebruik gemaakt van de ondersteuning, kennis en advisering van Gabriela van Gemert.

Wij zijn haar hier zeer erkentelijk voor.

Frans Frankhuizen| Coördinator stichting WereldWijd, https://www.stichtingwereldwijd.nl

Samenwerken met Gabriela en de Van Gemert Groep betekent praktijkgericht, volgens een goed doordacht programma, werken aan gerichte doelstellingen. Met een praktisch aanpak én altijd maatwerk. Met voldoende ruimte om zelf zaken in te brengen. Met procesbegeleiders die hun sporen verdiend hebben en weten 'hoe een koe een haas vangt'. Die vanaf het begin meer dan voldoende vertrouwen wekken zodat deelnemers aan ons Leadershipdevelopment programma zich meer dan kwetsbaar durven op te stellen. Allemaal voorwaarden die garanderen dat het succes 'vanzelf' komt.

Ik heb Gabriela  wel eens de "Hans Klok uit Maastricht| genoemd. Ik stuur er medewerkers voor een coachingstraject naar toe en weet niet helemaal wat ze doet maar ze komen er anders (en beter) van terug.

Jack Peeters - director at Intertek , www.intertek.com

Het is gelukt, twee vrouwen hebben mij stil gekregen. Ze hebben mij aan het denken gezet. Waarom doe ik wat ik doe? Wat geeft mij energie? Vragen die ik mijzelf niet eerder had gesteld, laat staan beantwoord.

Gabriela en Josine hebben het tijdens hun Big Why en LinkedIn training voor elkaar gekregen. Aan de hand van 19 simpele maar zeer doordachte vragen helpen zij je te ontdekken wat jou werkelijk drijft. Je big WHY. Waarom doe je echt je wat je doet. Geen oppervlakkigheden, maar meteen diep tot op het bot. Verhelderend en confronterend, maar als je werkelijk weet wat jou drijft en daar ook naar handelt heb je de sleutel tot succes in handen.

Dank jullie wel  voor een goede en zinvolle training.

Roel Graven - AMA Group Architects, Deelnemer "Met jouw Big Why je LinkedIn-profiel verbeteren" in 2017
https://ama-group.info

Met plezier kan ik de samenwerking met Gabriela geweldig noemen. Ze is to the point, effectief, soms confronterend, wat dan ook weer zinvol werkt en zeker doeltreffend is. Ze heeft onze overlegstructuur in betere banen geleidt. Waardoor het team als geheel, alsook ieder persoonlijk steviger gras onder de voeten heeft. Dank voor je aandacht, onze ‘rugzakken’ zijn weer wat voller.

Antoine van Veggel

Antoine van Veggel, - Antoine Coiffeur Createur Maastricht
https://www.antoine.nl