Gabriela van Gemert

Ontdekker, ontwikkelaar én realisator van uw missie, drijfveren en eigen kracht

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien

GabrielaIk geloof er in dat potentieel en leiderschap al in mensen en organisaties zit maar dat het een kwestie is van dit te ontwaken, te ont-dekken en te ont-wikkelen.  Dat als mensen dingen doen die echt passen bij hun drijfveren en hun missie, dit echt tot nieuw resultaat zal leiden.

Mijn toegevoegde waarde? Mensen, teams en organisaties ondersteunen in het proces van het ont-wikkelen en het ont-dekken van hun drijfveren, hun eigen kracht en daarmee hun missie. Hen coachen deze missie neer te zetten en hun resultaten op welk vlak dan ook, te verbeteren.

Waar wil maar ook waar ‘moet’ een organisatie of een afdeling naar toe, is voor mij een belangrijke vraag. En vooral hoe komen we daar. De reis is minstens zo belangrijk als de bestemming. Mensen meenemen in en verbinden aan de gewenste veranderingen vind ik daarin een belangrijke voorwaarde. Ze (weer) bewust maken waar ze het voor doen. De patiënt, de bewoner, de klant of de maatschappij. Maar ook hoe ze dat anders kunnen doen.

In mijn aanpak neem ik voornamelijk de rol van de onderzoekende, procesbegeleidende of coachende professional aan maar als het nodig is werk ik zelf zaken uit, pak ik dingen op of stuur ik in het proces. Liever niet. Liever richt ik me op het aanboren van de kracht en eigen verantwoordelijkheid van de mensen met wie ik werk en voor wie ik werk.  En steun en ondersteun ik ze bij implementatie. Ik maak daarbij gebruik van kerndrijfveren volgens Spiral Dynamics omdat dit model helpt om mensen, teams en organisaties op basis van hun drijfveren te motiveren en beter te laten samenwerken. Hen effectiever te laten worden. Ik draag uit waar ik zelf ook voor sta: leven vanuit je hart, je eigen missie. Dat doe ik thuis maar ook binnen mijn bedrijf. Dingen doen die er toe doen.

Gabriela is als coach aangesloten bij NOBCO, geaccrediteerd volgens de European Mentoring & coaching counsel en beschikt over de licentie voor het afnemen van Profile Dynamics.

EMCC_NL_klein NOBCO_logo_foundation

logoprofiledynamics