Privacy beleid bezoekers website

Verantwoordelijke en contactgegevens

Van Gemert Groep B.V. gevestigd in Maastricht (en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14111737) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact? 043 3627625 en vraag gerust naar Gabriela van Gemert (directeur)

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website

De gegevens die we verwerken zijn als je onze website bezoekt:

 • Voor- en achternaam (indien je dit achterlaat op het formulier)
 • Telefoonnummer (indien je dit achterlaat op het formulier)
 • E-mailadres (indien je dit achterlaat op het formulier)
 • IP-adres
 • browser user agent om te helpen spam te detecteren.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of die je zelf in het commentaarveld achterlaat.
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service ALS je dit gebruikt. De privacybeleidspagina van Gravatar kun je hier vinden.
 • Als je reageert op een blog en deze reactie wordt geplaatst dat bevat deze alle gegevens die je zelf hebt opgegeven. Mocht je daarbij inderdaad ingelogd zijn via Gravatar en een foto hebben gebruikt, dan zal deze foto publiekelijk zichtbaar zijn in de context van je reactie.
 • Als je het ebook aanvraagt en akkoord gaat met opname in onze mailinglist worden je gegevens die je achterlaat ook door Mailchimp vastgelegd. De privacy Policy van Mailchimp vindt je hier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op en dan verwijderen wij deze informatie uiteraard direct.

Grondslag en doel waarom wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als je daar zelf om vraagt
 • Om je iets toe te sturen zoals het e-book dat je hebt aangevraagd
 • Om je periodiek informatie, inspiraties of blogs toe te sturen. Dat laatste doen we alleen als je je expliciet hebt aangemeld voor onze mailinglijst via het formulier. Je kunt je daar altijd van afmelden of ons een verzoek sturen.

Bewaartermijn

Van Gemert Groep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen gegevens aan anderen zonder je toestemming tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Cookies

www.vangemertgroep.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.vangemertgroep.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de mees gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden zoals Google Analytics:

 • Cookie: Google Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar

Klik hier om je af te melden voor Google Analytics op deze site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vangemertgroep.nl

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek tot inzage en/of verwijdering ook echt door jou wordt gedaan, vragen we je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Je mag daarop een aantal gegevens zwart maken zoals het paspoortnummer en je Burgerservicenummer. Zet bovendien een kruis door je pasfoto. Dit ter bescherming van je privacy en om identiteitsfraude te voorkomen. Het ter plaatse indienen van een verzoek en jezelf legitimeren kan uiteraard ook.

Beveiliging van je gegevens

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Mocht je daar vragen, opmerkingen of klachten over hebben, neem dan zo snel als mogelijk contact met ons op.

Overige voorwaarden

Indien Van Gemert Groep overeenkomsten sluit met opdrachtgevers dan worden de voorwaarden en beperkingen vastgelegd in een specifieke offerte welke door beide partijen wordt bekrachtigd. Bij deze overeenkomst gelden de Algemene leveringsvoorwaarden VGG van Van Gemert Groep (tenzij anders overeengekomen). De overeenkomst is bovendien gebaseerd op de Algemene modelovereenkomst die de Belastingdienst op 29-02-2016 heeft beoordeeld, met 9015550000-06-2. De geel gemarkeerde tekst in die modelovereenkomst is door Van Gemert Groep ongewijzigd overgenomen.

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x