Privacy beleid

Privacy beleid voor bezoekers van de Van Gemert Groep website

U mag te alle tijden van de Van Gemert Groep verwachten dat wij handelen conform onze waarden welke ook op deze site zijn opgenomen. Daarnaast hebben wij een aanvullend privacy beleid opgesteld specifiek voor deze website. Ons privacy beleid voor bezoekers geldt voor iedereen die onze website www.vangemertgroep.nl bezoekt.

1. Beheer
Onze website wordt beheerd door Van Gemert Groep B.V. Zie onze contactgegevens.

2. Uw gegevens
Sommige die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deze website worden permanent maar anoniem bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. U mag van ons verwachten dat wij zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Gegevens die u zelf achterlaat bijv. op onze blog of via ons contactformulier gebruiken wij alleen voor het contact met u opnemen als dat wenselijk is (zowel van uw kant als van de onze) en indien u zich heeft aangemeld, voor het toezenden van onze blog en inspiratieberichten. U kunt zich daar te allen tijden ook weer voor afmelden. De Van Gemert Groep zal nooit of te nimmer uw gegevens aan anderen verstrekken, ook niet aan haar strategische partners zoals vermeld op deze website.

3. Cookies
3a www.vangemertgroep.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.vangemertgroep.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de mees gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacy beleid terecht bij de Van Gemert Groep.

5. Disclaimer
De Van Gemert Groep is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.