Dries van Gemert

Creatief strateeg, verbinder en inspirator

  • businesscoaching
  • strategie-ontwikkeling
  • procesbegeleiding
  • nieuwe ideeën
  • transformatievraagstukken
  • generatieve communicatie
  • outdoor, teambuilding
  • assessment
  • crisismanagement

We kunnen alleen maar iets betekenen als we bereid zijn samen te werken

driesAl vroeg in mijn loopbaan als adviseur heb ik de keuze gemaakt om daar waar mogelijk te kiezen voor een brede oriëntatie daar waar het gaat om sectoren en branches.  Ik ben dus meer een generalist dan een specialist en ben breed georiënteerd. Ik geloof sterk in de kracht van een community. Daarbij zie ik de mens als aangrijpingspunt voor verandering en verbetering uiteraard in verbondenheid met de context van die community. Genetwerkt organiseren en intensieve samenwerking bij aanvang vooral gebaseerd op gedeelde waarden en visie zie ik als belangrijke randvoorwaarde.

Ik werk graag in een omgeving waarin er ontworpen en gebouwd kan worden met respect voor mens en omgeving.  Binnen die context help en ondersteun ik enerzijds mensen en organisaties in het realiseren van hun dromen. Anderzijds ontwerp en initieer ik zelf ook projecten en programma’s die een wezenlijke bijdrage leveren waarbij het realiseren van nieuw maatschappelijk resultaat een voorwaarde is. Zie en voel de noodzaak om te focussen op transformatie en lever in die context graag mijn sociaal, maatschappelijk en economische bijdrage.

Ik zoek daarbij steeds naar de verbinding en samenhang tussen visie/ambitie enerzijds en concrete projecten anderzijds. Verbinden, organiseren en ondernemen vanuit samenhang is daarbij voor mij essentieel. Ik geloof erg in de kracht van netwerken maar ook in de kracht van mensen. Kernwoorden: verbinden, samenbrengen, verduurzamen, lange termijn, samen, thema moet betekenisvol zijn, persoonlijke binding met mensen en het thema.

"Vanuit toegevoegde waarde ontwikkelen en realiseren"