Profile Dynamics: drijfveren

“Wij zien de wereld niet zoals hij is maar zoals wij denken dat hij is. We denken, voelen en handelen vanuit onze eigen gekleurde perceptie en drijfveren. Als je eigen drijfveren kent en die van de mensen met wie je werkt en/of leeft is dit een eerste stap naar meer effectiviteit.”

Waarom doen mensen zoals ze doen? Waarom niet?  Wat bevordert of belemmert communicatie, samenwerking en feedback? Bij mij, bij mijn team? In mijn organisatie? Hoe kan ik mijn mensen motiveren? Hoe kan ik mijn team verder ontwikkelen? Hoe voorkom ik weerstand?

Allemaal vragen die beantwoord kunnen worden door inzicht in drijfveren. Ieder mens draagt een set van (soms tegengestelde) drijfveren met zich mee die in grote mate bepalen dat mensen doen wat ze doen of juist niet. Dat is wat hen drijft, dat is hoe zij naar de wereld kijken en dat is wat ze echt willen. Het wonderlijke is dat we alle drijfveren in ons hebben, maar de volgorde waarin ze gepositioneerd zijn in ons eigen unieke profiel bepaalt.

Profile Dynamics® biedt dat inzicht via het unieke drijfverenprofiel. Dit is gebaseerd op het model van Graves (Spiral Dynamics) en typeert mensen in zeven drijfveren, elk weergegeven door een kleur. Elke drijfveer staat voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen en gedrag.

Wat Profile Dynamics ® onderscheid van de andere instrumenten is dat een profiel bestaat uit een voorkeuren – én weerstandsbalans én een energiebalans. En dat het drijfveren en waarden nauwkeurig en objectief meten én praktische handvatten bieden voor ontwikkeling en groei.

Profile Dynamics® helpt om beter aan te sluiten bij hetgeen mensen echt willen, bij hun drijfveren. Onze ervaring leert dat mensen namelijk echt wel bereid zijn te veranderen als deze veranderingen en met name de communicatie daarover aansluit bij wat zij zelf als écht belangrijk ervaren, het waarom, en als de wijze waarop deze veranderingen worden ingevoerd aansluit bij hun eigen interesses. Inzicht in drijfveren verbetert bovendien de onderlinge communicatie, afstemming en samenwerking.

Voor individu, team en organisatie.

Het drijfverenprofiel is niet de oplossing, wel de procesversneller bij het verbeteren van samenwerking, teamoptimalisatie of aansturing. Het kan daarnaast prima gebruikt worden bij het inrichten van veranderprocessen in de organisatie.

Voorbeelden van mogelijke toepassingen

 • Individuele analyse
  • coaching en begeleiding of andere vraagstukken rond leiderschap, professionalisering en het eigen handelen;
  • aanvullend bij werving- en selectie
  • 360’ feedback
  • opstellen gewenste competentieprofielen
 • Drijfverenanalyse voor studenten en scholieren: inzicht in studie- en loopbaankeuzes.
 • Team- of organisatieanalyse
  • bij vraagstukken rond samenwerking, leiderschap en communicatie
  • teamsamenstelling en teamontwikkeling (van opstart tot groei)
 • Strategie
  • Als hulpmiddel en ordeningskader bij het ontwerpen en implementeren van de strategie(van missie/visie naar concrete uitvoering)
 • Bij verandertrajecten (denk aan het voorkomen van weerstand) en cultuur.