Profile Dynamics: drijfveren

Gemotiveerde en gedreven mensen maken het verschil

De wereld verandert in hoog tempo en dat vraagt om aanpassingsvermogen van organisaties én de mensen die er werken. Daarnaast is het door de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging om de juiste mensen te vinden, ze te behouden en ze van waarde te laten zijn. Ze betekenisvolle resultaten te laten realiseren. Voor henzelf én voor de organisatie. Dat levert vragen op zoals:

 • Hoe houden we onze organisaties slagvaardig en flexibel? En onze mensen scherp, up-to-date en betrokken?
 • Hoe kunnen we onze mensen duurzaam en vitaal ontwikkelen en inzetten? In elke fase van hun carrière?
 • Hoe zorgen we voor meer werkplezier én resultaat?
 • Hoe laten we mensen meer en beter samenwerken, communiceren en meegaan in veranderingen?

Het antwoord daarop is niet heel lastig: door mensen in te zetten vanuit hun kracht en dat wat hen innerlijk drijft en motiveert.

Intrinsiek gemotiveerde mensen maken echt het verschil.

Dat begint bij het weten wat hen drijft en ze vervolgens te stimuleren om die kracht effectief in te zetten. Hun prestaties verbeteren dan als een natuurlijk gevolg en daarnaast heeft dit positieve effecten op de werksfeer en het team.

Profile Dynamics biedt direct inzicht in die drijfveren. Profile Dynamics® helpt om beter aan te sluiten bij hetgeen mensen echt willen, bij hun drijfveren. Onze ervaring leert dat mensen namelijk echt wel bereid zijn te veranderen als deze veranderingen en met name de communicatie daarover aansluit bij wat zij zelf als écht belangrijk ervaren, het waarom, en als de wijze waarop deze veranderingen worden ingevoerd aansluit bij hun eigen interesses. Inzicht in drijfveren verbetert bovendien de onderlinge communicatie, afstemming en samenwerking.

Voor individu, team en organisatie.

Het drijfverenprofiel is niet de oplossing, wel de procesversneller bij het verbeteren van samenwerking, teamoptimalisatie of aansturing. Het kan daarnaast prima gebruikt worden bij het inrichten van veranderprocessen in de organisatie.

Hoe? Mogelijke toepassingen

Individuele analyse

 • coaching en begeleiding of andere vraagstukken rond leiderschap, professionalisering en het eigen handelen;
 • aanvullend bij werving- en selectie
 • 360’ feedback
 • opstellen gewenste competentieprofielen

Drijfverenanalyse voor studenten en scholieren: inzicht in studie- en loopbaankeuzes.

Team- of organisatieanalyse

 • bij vraagstukken rond samenwerking, leiderschap en communicatie
 • teamsamenstelling en teamontwikkeling (van opstart tot groei)

Strategie

 • Als hulpmiddel en ordeningskader bij het ontwerpen en implementeren van de strategie(van missie/visie naar concrete uitvoering)
 • Bij verandertrajecten (denk aan het voorkomen van weerstand) en cultuur.