Jan Snelders

Jan Snelders

Jan Snelders

“Ik stimuleer lokale en regionale waardecreatie via duurzame energieoplossingen”

Ontwikkelen van samenwerkingen betekent voor mij “het creëren van samenhang tussen sociale, economische, ecologische, culturele en fysieke aspecten”. Enerzijds kijkend naar de intrinsieke waarde en hoe die te versterken. Vervolgens het verder ontwikkelen van mensen en organisaties zodat ze vanuit hun passie en ambitie van toegevoegde waarde zullen zijn.  En kijken naar passende verdienmodellen met respect voor de natuurlijke hulpbronnen.

Voor mij ligt de drive in het verbinden van de 4 O’s (overheid, onderwijs, ondernemers, ondernemende burger) aan de 4 K’s (kennis, kunde, kassa, kennissen) 4-K’s en 4 O’s waarmee 4 X OK ontstaat.

En als 't OK is dan hebben we mensen, hun organisaties en de omgeving in de vijfde K gezet:

Kracht

Mijn werk is mijn hobby omdat ik met passie en plezier “werk”. Daarnaast ben ik trainer waterpolo (en speel ik dit zelf ook) en wandel ik graag. Lezen en filosofie gebruik ik ter inspiratie. Mijn vrouw is eigenaar van een praktijk voor natuurlijke diergezondheidszorg. We delen de passie voor dieren. Mijn vrouw met name de passie voor (onze) paarden, bij mij is het vooral de passie met onze honden. Naast grote vrienden zijn de dieren ook goede coaches - ze spiegelen wat ze zien en voelen en daar maak ik dan ook graag gebruik van.

Mijn drive: Bedenken - mogelijk maken - realiseren - opschalen.  Meer over mij lezen kan ook op LinkedIn.