Coaching & Sparring

Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe hij het nu voor elkaar kreeg om zo'n groot, massief blok steen met hamer en beitel zo te bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld. De kunstenaar antwoordde: "Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten"

Coaching kan helpen bij ont-wikkeling* van potentieel.

*Ja, u leest het goed: ont-wikkelen. Een flauw woordgrapje? Misschien. We zijn er echter van overtuigd dat mensen het al in zich hebben. En dat het echt een kwestie is van dit er uit halen en dus ont-wikkelen. Of het nu gaat om talenten, drijfveren of wat mensen echt willen. Het zit er al in en is tijdelijk kwijt of nog niet ontdekt. Of het kan anders.

Dus  bent u bestuurder, leidinggevende of staf-beleidsadviseur op strategisch of tactisch niveau of u leidt uw eigen onderneming en heeft u een van de volgende vragen:

  • U vindt het prettig om geregeld te sparren of van gedachte te wisselen over uw werk met een onafhankelijk iemand. Een goed gesprek te voeren.
  • Of u wil gericht onderzoeken welke opties er zijn om nog grotere successen te kunnen boeken
  • Of u zoekt een nieuwe uitdaging
  • Of u wil gericht toewerken naar een nieuwe functie.
  • Of het loopt gewoon niet lekker en u heeft het idee dat u daarin iets kan beteken

En zoekt niet iemand die steeds zegt "en wat denk je er zelf van" maar die meedenkt en ook zelf adviezen of tips geeft. Die weet waar het bij u en uw organisatie om draait maar net voldoende afstand heeft om het juiste zetje te kunnen geven of u op een andere kant te wijzen. En die ondersteunt bij het nog effectiever worden in uw rol.

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Het wat en hoe
Iedereen is anders, iedere vraag is anders. Wij bieden geen standaard aanpak, wel zijn er herkenbare elementen zoals:

  1. We formuleren met de kandidaat en diens leidinggevende in een drie-gesprek de ondersteuningsvraag en de te bereiken resultaten. Coaching is geen vrijblijvend iets. Het moet ergens toe leiden: voor de kandidaat en voor de organisatie. Het helder maken van de verwachtingen is een eerste voorwaarde.
  2. Wij zetten de bril van de mogelijkheden op. Focus ligt op wat iemand kan, wat iemand drijft en wat iemand echt wil, wel in relatie tot wat er verwacht wordt. Een analyse van de drijfveren via Profile Dynamics helpt hierbij.
  3. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid liggen bij de kandidaat: we ondersteunen en helpen maar we nemen niet over. We geven wel een zetje als het nodig is.
  4. Coachingsgesprekken vinden buiten de organisatie plaats, al dan niet in andere inspirerende omgevingen zoals de natuur. We maken gebruik van diverse werkvormen en interventies. Bij de start maken we een inschatting hoeveel gesprekken nodig zijn. Zijn de resultaten eerder bereikt, dan ronden we het traject af. Zijn meer gesprekken nodig, dan gaan we in overleg. Tijdens de gesprekken kijken we niet op de klok.
  5. Tussentijds en na afloop wordt er geëvalueerd, wederom in een drie-gesprek. Na 3- 6 maanden volgt een follow-up-gesprek om de bereikte resultaten echt vast te kunnen houden en eventueel nog puntjes op de i te zetten.

Wilt u onderzoeken of coaching iets voor u kan zijn? Of voor u medewerker? Neem contact op met Gabriela of Dries. Op basis van een eerste vrijblijvend gesprek wordt uw vraag verhelderd en indien nodig een coach aan u voorgesteld.

Mogelijk is een analyse via Profile Dynamics een mooi startpunt.