Coaching

Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe hij het nu voor elkaar kreeg om zo'n groot, massief blok steen met hamer en beitel zo te bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld. De kunstenaar antwoordde: "Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten"

Coaching kan u helpen bij on-twikkeling van uw potentieel.

Er kunnen verschillende redenen zijn om de hulp van een coach in te roepen. De een zoekt nadrukkelijk een sparringpartner (zie daarvoor overigens de non-coach), de ander wil gericht onderzoeken welke opties er zijn om nog grotere successen te kunnen boeken en weer een ander zoekt een nieuwe uitdaging. Of wil gericht toewerken naar een nieuwe functie.

Coaching zien wij als een prima middel om het bij u aanwezige potentieel nog prominenter in te zetten. Wij zetten daarbij graag de bril van de mogelijkheden op. In dat kader zien wij de aanleiding voor de coaching dan ook als volgt:

Het op gang brengen en ondersteunen van het proces van zelfsturing. Dat is de essentie van coaching bij de Van Gemert Groep. Helpen maar niet overnemen. En:

  • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid liggen bij de coachee: we ondersteunen en helpen maar nemen niet over.
  • We zijn respectvol, betrokken maar ook confronterend en werken waardengedreven.
  • Resultaat en zingeving: de focus ligt op het te bereiken toekomstbeeld maar ook nadrukkelijk op de aansluiting op wat iemand echt drijft en wat hij echt wil bereiken.
  • Zelfsturing en zelfontwikkeling: we stimuleren dit proces maar de coachee geeft het vorm.

Coaching is niet de oplossing voor een probleem van de coachee, of van de opdrachtgever met de coachee. Coaching is een middel om andere perspectieven te bekijken en daar wijzer van te worden. Wij willen dan ook meteen helder stellen dat wij het niet beter weten en ook dat we starten van wat de coachee aan talenten meebrengt, zodat we daarop kunnen voortbouwen.

Iedere coachee is anders en iedere vraag is anders. De standaardcoach bestaat niet, de standaard aanpak ook niet.

Een aantal vaste elementen is in onze aanpak te herkennen:

  • We formuleren de coachvraag en de gewenste resultaten samen met de opdrachtgever en/of leidingevende en de coach. Liefst samen als dat kan. Kan dat niet, dan apart. Maar we coachen niemand zonder de context te kennen en de verbinding naar die context te leggen. Coaching is geen vrijblijvend iets. Het moet ergens toe leiden: voor coachee maar ook voor de organisatie. Transparantie in de verwachtingen is een eerste voorwaarde.
  • Coachingsgesprekken vinden bij voorkeur buiten uw organisatie plaats, al dan niet in andere inspirerende omgevingen zoals de natuur. Gemiddeld duren deze 1,5 tot 2 uur maar we kijken daarin niet op de klok. Het gesprek staat centraal. Vooraf wordt duidelijk hoeveel gesprekken we nodig denken te hebben. Maar het is een ont-wikkelreis die zich niet altijd laat sturen. Zijn we eerder klaar, dan stoppen. Is langer nodig, dan maken we dit direct bespreekbaar.
  • Evaluatie tussentijds en na afloop helpt te reflecteren op de resultaten. Door coachee en coach en altijd met de opdrachtgever.
  • Na 3- 6 maanden volgt het integratiegesprek. De Van Gemert Groep ziet coaching als een interventie die op korte termijn effecten kan hebben, maar pas echt rendeert op een langere termijn. Hierin kijken we terug op de doorgemaakte ontwikkeling en de verankering van deze ontwikkeling in de dagelijkse praktijk. Maar frissen we ook weer even op.

Wilt u onderzoeken of coaching iets voor u kan zijn? Of voor u medewerker? Neem dan contact op met Gabriela of Dries. Op basis van een eerste vrijblijvend gesprek wordt uw vraag verhelderd en indien nodig een coach aan u voorgesteld.

Mogelijk is een analyse via Profile Dynamics een mooi startpunt.