Werken met waarden

Organisaties die met waarden werken, laten duidelijk zien waar de organisatie voor staat en waar klanten maar ook medewerkers de organisatie en elkaar op kunnen en mogen aanspreken.

Dit is wat de organisatie belangrijk vindt in haar dienstverlening. Dit is zichtbaar en voelbaar. Hoe meer gedeeld en gedragen, hoe meer medewerkers er voor zullen gaan.

Zeker als waarden volgen op de missie en de visie, dan bieden waarden een leidraad voor het handelen en is het een hulpmiddel voor het geven van feedback. Let wel: waarden zonder een goede vertaling in normen en gedrag zijn zinloos. Weet u waar de waarde “ respect” voor staat? Vraagt u het maar eens aan een lid van een bende. Dat zal een heel ander antwoord zijn dan van bijvoorbeeld de vereniging voor euthanasie.

De Van Gemert Groep kan u helpen bij het formuleren van waarden en de vertaling ervan in concreet gedrag. Eventueel als onderdeel van een strategisch traject of juist als aanvulling op uw bestaande missie en visie. We doen dit door het begeleiden bij de keuze van een set van waarden. We reiken instrumenten aan en zorgen voor inspirerende werkvormen. Juist om die gedragenheid te creëren is het belangrijk verschillende sleutelfunctionarissen uit uw organisatie te betrekken. Dit levert een concrete en gedragen set van waarden aan op het niveau van:

  • organisatie
  • klanten
  • stakeholders (opdrachtgevers en financiers maar ook maatschappij, aarde leven)

Na de keuze van een set waarden, volgt de gezamenlijke operationalisatie en implementatie. Van woorden naar daden en gedrag! Afspraken en aanspreken.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak. Kijk ook eens bij strategische planning.