Teamanalyse met drijfveren

Hoe krijg ik een goedlopend team dat doet wat het moet, kan én wil doen?

Naast individuele drijfverenanalyses is het ook mogelijk een teamprofiel op basis van drijfveren (Profile Dynamics) op te stellen. Zeker zinvol bij teamstartups, teambuilding of teamontwikkeling. Als er problemen of conflicten zijn. Of als het gewoon goed gaat maar men beter wil of kan.

Een teamanalyse van drijfveren geeft inzicht in de interactie tussen individuele groepsleden en hoe zij constructief kunnen samenwerken op basis van hun drijfveren en in relatie tot hun opdracht als team. De analyse geeft bovendien antwoord op de vraag hoe het team het best onderling taken kan verdelen, zodat ieder doet waar hij of zij goed in is. Helder wordt:

  • Wat het dominante gedrag van de groep?
  • Waar liggen sterkten, zwakten en blinde vlekken?
  • Welke spanningen zijn er in de groep?
  • Welke blinde vlekken zijn er?

We kijken bij teamananalyses ook naar de rol en opdracht van de groep:

  • Wat is de opdracht van de groep?
  • Welke resultaten dienen bereikt te worden?
  • Wat vraagt de organisatie? De klant?
  • Met welke ingrepen kan het presteren van de groep verbeterd worden en hoe kunnen deze verbeteringen ingevoerd worden dat de verandering ook gedragen wordt?

Op basis van teamprofielen is een veranderstrategie te bepalen en worden concreet afspraken gemaakt hoe bepaalde drijfveren in te brengen.

Stel dat uit een profiel blijkt dat een team niet gedreven is tot het maken van afspraken of het snel komen tot besluiten (lage scores op rood en blauw) dan kunnen afspraken gemaakt worden hoe dit wel kan gebeuren. Denk aan het rouleren van voorzitterschap, het instellen van een rol in het overleg om dit expliciet te bewaken of andere acties. De valkuil van het team wordt dan ingevuld.

Op deze wijze wordt het werken met profielen concreet en toepasbaar in de praktijk.

Neem eens contact met ons op om mogelijkheden te bespreken. Zie ook Ontwikkelen van teams over wat een team nu werkelijk is en wat er nog meer kan.