Strategie & organisatie

Waarom een strategie?

Zeker in de huidige tijd, is bij (en voor) blijven een must. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het product of dienst ineens niet meer nodig of er bij de doelgroep een andere behoefte ontstaat. Een strategie is niets meer en niets minder dan een hulpmiddel om keuzes te maken. En heeft meerwaarde:

  • Strategie geeft richting aan keuzes om dingen wel of niet te doen. Voor management én medewerkers. En klanten of ze klant willen worden of niet.
  • Het helpt bijblijven en voor zijn: zowel binnen de organisatie (sterktes en zwaktes) als daarbuiten (kansen en bedreigingen)
  • Een strategie gebaseerd op het Waarom is onderscheidend. Het trekt mensen aan, zowel werknemers als klanten. Het inspireert mensen. Zeker als ze weten WAAROM dingen gebeuren, waarom keuzes gemaakt worden.

Voor wie?

  • Is niet of onvoldoende helder waar de organisatie voor staat en gaat?
  • Is het tijd of noodzaak om strategie te gaan herijken, bij te stellen of juist te ontwikkelen?
  • Zijn er dikke strategische plannen maar liggen die vooral in de kast? Of komt men maar niet tot uitvoering?

Hoe kunnen wij helpen?

Wij geloven erin dat een goede strategie in ieder geval een Waarom, een Hoe en een Wat bevat en een Voor Wie en Door Wie).  Dat trends en externe ontwikkelingen zijn bekeken, dat interne sterktes en zwaktes betrokken worden. Het ontwikkelen van een strategie is een cyclisch proces van plannen, implementeren, evalueren en bijstellen. Dat kan niet zonder betrokkenheid van iedereen.

“Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, breng dan geen mensen bijeen. Om timmerhout te sjouwen. Of te tekenen alleen. Voorkom dat ze taken ontvangen. Deel evenmin plannen mee. Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee” (Uit: De kleine Prins van A. Exupery)

Wat?

Nu concreet:

  • In interactieve werksessies met een vertegenwoordiging van de organisatie werken we toe naar een missie, een visie, het formuleren van ambities en waarden.
  • Wij begeleiden het proces, faciliteren door passende instrumenten en werkvormen en helpen bij het formuleren ervan. We dagen uit, spiegelen en confronteren.
  • Een meetbare sterkten-zwakten analyse waarin de juiste prioriteiten worden gesteld.
  • Alles resulterend in een helder strategisch plan. Dat wordt vertaald in een aantal concrete doelstellingen en indicatoren (Balanced Score Card of de A3-systematiek). Een plan dat door de groep zelf is opgesteld en waar draagvlak voor is. Kort en bondig.

Een dergelijk strategietraject wordt in overleg voorbereid en uitgevoerd. Immers de reis is bijna nog belangrijker dan de eindbestemming.

Wat nog meer?

Soms is het zinvol om eerst haalbaarheidsonderzoeken te doen, marktonderzoek of is er de behoefte aan het opstellen van ondernemingsplannen en businesscases. Ook daar kunnen wij bij helpen. Kijk ook eens bij het onderdeel Werken met waarden.