Interimmanagement

Een bekende uitspraak over interim-managers die in bedrijven de ronde doet: ‘Het zijn net meeuwen die overvliegen, de boel onderschijten en daarna weer weg zijn.’

Niet altijd waar… Soms is het wenselijk of zelfs nodig. Althans die tijdelijke manager. Niet natuurlijk die rommel.

Zoekt u tijdelijk (project- of programma-) management met blijvend resultaat? Heeft u hulp nodig bij de implementatie van een project of een nieuwe werkwijze? Een project moet dringend worden opgestart, voortgezet of afgerond. Adequate oplossingen, ad hoc of gestructureerd, en altijd effectief plus efficiënt, moeten worden bedacht of gevonden. De Van Gemert Groep zet geen meeuwen in. Maar professionals die weten waar het om draait. Zonder omwegen. Strak en helder.

We doen dat gestructureerd en in vier duidelijke stappen:

  1. De briefing: de probleemstelling met definiëring van de centrale vraag stelt u samen met ons op. Vereiste vaardigheden, competenties ,kennis en ervaring worden vertaald in een duidelijk profiel van de gewenste tijdelijke professional.
  2. De selectie
: de profielschets leidt tot het voorstellen van een select aantal kandidaten, verbonden aan de Van Gemert Groep. U kiest de beste professional en bent vanaf dan verzekerd van de oplossingsgerichte werkwijze.
  3. De aanpak: de interimprofessional stelt samen met u doelen vast. En komt snel met een resultaatgericht plan van aanpak.
  4. De uitvoering: tussentijdse evaluatie met rapportage, en schaduwmanagement behoren tot de standaardwerkwijze van de Van Gemert Groep. Het geeft u en ons de zekerheid dat uw organisatie probleemloos verder functioneert, of een project soepel wordt uitgevoerd.

Wij hanteren de menselijke maat

Elke organisatie is zo sterk als de mensen die betrokken zijn. Dat geldt zeker voor tijdelijke (project-) managers, die naast professionele, vakgerichte kwaliteiten, moeten beschikken over de juiste sociale vaardigheden om zich snel in uw organisatie te kunnen inleven om optimaal te kunnen functioneren. De professionals die verbonden zijn aan de Van Gemert Groep worden vooraf getoetst en geselecteerd. Eenmaal uitgezocht en verbonden, leidt periodieke evaluatie, ontwikkelingsgesprekken, trainingen, bijscholing en persoonlijk overleg tot een professional die u,als opdrachtgever, graag in huis haalt.

Gespecialiseerd maar niet beperkt

De Van Gemert Groep heeft ruime ervaring met projecten in de publieke sector zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de overheid. Maar ook commerciële organisaties maken graag gebruik van onze professionals. Of van de expertise binnen het vakgebied van crisismanagement, verandermanagement, project- of programmamanagement.

U bent gebaat bij de juiste oplossing van een probleem. De eerste stap in de goede richting is het maken van een kennismakingsafspraak. Graag praten wij met u verder.