Interim & projectmanagement

Een bekende uitspraak over interim-managers die in bedrijven de ronde doet: ‘Het zijn net meeuwen die overvliegen, de boel onderschijten en daarna weer weg zijn.’

Niet altijd waar… Soms is het wenselijk of zelfs nodig. Althans die tijdelijke manager. Niet natuurlijk die rommel.

Zoekt u tijdelijk (project- of programma-) management met blijvend resultaat? Heeft u hulp nodig bij de implementatie van een project of een nieuwe werkwijze? Een project moet dringend worden opgestart, voortgezet of afgerond. Adequate oplossingen, ad hoc of gestructureerd, en altijd effectief plus efficiënt, moeten worden bedacht of gevonden. De Van Gemert Groep zet geen meeuwen in. Maar professionals die weten waar het om draait. Zonder omwegen. Strak en helder.

We doen dat gestructureerd en in vier duidelijke stappen:

  1. De briefing: de probleemstelling met definiëring van de centrale vraag stelt u samen met ons op. Vereiste vaardigheden, competenties, kennis en ervaring worden vertaald in een duidelijk profiel van de gewenste tijdelijke professional.
  2. De selectie
: de profielschets leidt tot het voorstellen van een select aantal kandidaten, allen verbonden aan de Van Gemert Groep.
  3. De aanpak: de interimprofessional stelt samen met u doelen vast. En komt snel met een resultaatgericht plan van aanpak. Een belangrijke stap is het samen bespreken en vastleggen van verantwoordelijkheden. Wat mag en kan wel, wat zeker niet.
  4. De uitvoering: tussentijdse evaluatie met rapportage en schaduwmanagement behoren tot de standaardwerkwijze van de Van Gemert Groep. Het geeft u en ons de zekerheid dat uw organisatie probleemloos verder functioneert of een project soepel wordt uitgevoerd. De interim staat er dus niet alleen voor. We zijn nadrukkelijk geen CV-schuivers maar kennen de mensen dus ook echt en blijven hen begeleiden.

Wij hanteren de menselijke maat

Elke organisatie is zo sterk als de mensen die betrokken zijn. Dat geldt zeker voor tijdelijke (project-) managers, die naast professionele, vakgerichte kwaliteiten, moeten beschikken over de juiste sociale vaardigheden om zich snel in uw organisatie te kunnen inleven om optimaal te kunnen functioneren. De professionals die verbonden zijn aan de Van Gemert Groep hebben wij vooral geselecteerd op basis van gedeelde waarden. En de bereidheid te blijven leren en open te staan voor feedback. Die zelf regelmatig met hun voeten in de klei stonden of staan en dus ook weten wat het is om opdrachtgever te zijn of in een team te werken.

Gespecialiseerd maar niet beperkt

De Van Gemert Groep heeft ruime ervaring met projecten in de publieke sector zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de overheid. Maar ook commerciële organisaties maken graag gebruik van onze professionals. Of van de expertise binnen het vakgebied van crisismanagement, verandermanagement, project- of programmamanagement.

Graag praten wij met u verder.