Energie, gebieden en gebouwen

Vanuit onze “Waarom” werken we binnen de Van Gemert Groep met en voor professionals, teams en organisaties. Het (re-)vitaliseren van gebieden en ruimtes is daarop een logische aanvulling om die waarom volledig mogelijk te maken. Immers, ook dat draagt bij aan leefbaarheid, kwaliteit en verbinding. En heeft het potentieel al in zich om dit te doen. Daarnaast staan we voor enorme uitdagingen als het gaat om klimaat en energie.  Dat leidde tot ons initiatief: 

Gewoon Circulair!

Waarom?
Wij initiëren én realiseren circulaire projecten rond thema’s als energie en grondstoffen en leveren daarmee een concrete bijdrage aan het oplossen van de klimaatopgave en de milieu uitdagingen waar wij voor staan. Dit zodat wij maar vooral onze kinderen en kleinkinderen van de wereld kunnen blijven genieten.

Hoe & Wat?
Wij zetten op lokaal niveau opschaalbare concrete projecten op met gelijkgezinde ondernemers, overheden en instellingen, in bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarnaast acteren wij als kwartiermakers, zoeken goede initiatieven op, nemen eigen initiatieven om partijen als partners aan ons en onderling te verbinden, brengen partners in hun kracht om als start-ups hun dromen te verwezenlijken en zorgen voor kruisbestuiving, waardoor een nieuwe community-building op gang komt

Wie?
We werken samen met professionals om gezamenlijk uitvoering te geven aan de ideeën en deze verder te ontwikkelen. Betrokken en bevlogen ondernemers. Dit team bestaat uit een gezelschap van organische gegroeide partners die eenzelfde taal spreken en dezelfde ambitie hebben. Vanuit verschillende achtergronden en ervaringen vullen zij elkaar aan in de reis naar de stip op de horizon, de gemeenschappelijke visie.

We conformeren ons aan het Earth Charter en willen mede vorm geven aan de Sustainable Development Goals. Dit gebruiken we dit als een leidend principe in ons handelen en in onze aanpak. Onze waarden zijn leidend voor ons handelen.