Ontwikkeling van gebieden en gebouwen

Vanuit onze “Waarom” werken we binnen de Van Gemert Groep al met en voor professionals, teams en organisaties. Het (re-)vitaliseren van gebieden en ruimtes is daarop een logische aanvulling om diewaarom volledig mogelijk te maken. Immers, ook gebieden en gebouwen dragen bij aan leefbaarheid, kwaliteit en verbinding en hebben zelf ook een potentieel in zicht.

Na ruim 12 jaar actief te zijn binnen organisaties zijn we in 2016 gestart met een aanvullende tak van sport en zo ontstond Van Gemert Groep Gebiedsontwikkeling.

Van Gemert Groep Gebiedsontwikkeling activeert het potentieel dat van nature al aanwezig is binnen gebieden en gebouwen op een wijze zodat deze echte toegevoegde waarde gaan opleveren voor de mensen, de systemen en de aarde.  We realiseren daarbij een zo optimaal mogelijke ecologische footprint.

We werken daarin samen met professionals om gezamenlijk uitvoering te geven aan de ideeën en deze verder te ontwikkelen.  Betrokken en bevlogen ondernemers. Dit team bestaat uit een gezelschap van organische gegroeide partners die een zelfde taal spreken en dezelfde ambitie hebben. Vanuit verschillende achtergronden en ervaringen vullen zij elkaar aan in de reis naar de stip op de horizon, de gemeenschappelijke visie.

Meer weten? Bezoek de website van Van Gemert Groep Gebiedsontwikkeling