Herbestemming Klooster Wittem

Het idee
Een plan voor de duurzame en mensgerichte gebouw- en gebiedsontwikkeling van het huidige Klooster Wittem en de omliggende landerijen.

Historie en aanleiding voor de vraag tot herontwikkeling
In 1732 liet de Westfaalse graaf Ferdinand van Plettenberg naast zijn kasteel Wittem een slotkapel met een klooster bouwen. De zielzorg vertrouwde hij toe aan paters capucijnen uit Keulen. Zestig jaar later werden ze verdreven door de Franse revolutie. Het klooster raakte verwaarloosd. In 1836 werd het klooster weer in gebruik genomen door de redemptoristen. Klooster Wittem was tot de zestiger jaren vooral het opleidingshuis van de redemptoristen. In 1895 werd een groot nieuw klooster gebouwd, inmiddels de huidige aanblik.

Wittem staat inmiddels bekend als bedevaartsplaats mede vanwege H. Gerardus Majella, een van de eerste redemptoristen (zijn heiligverklaring was in 1904). Het aantal pelgrims naar Wittem groeide en het complex werd uitgebreid. Jaarlijks bezoeken meer dan 150.000 mensen dit bedevaartsoord. Klooster Wittem ontwikkelt zich daardoor de laatste jaren o.a. tot een toeristische plek voor bezinning en inspiratie. Ook de Kloosterbibliotheek speelt hierbij een belangrijke rol.

Echter, ook hier speelt de uitdaging van een dalend aantal leden en daarmee bewoners. De vraag om een passende en eigentijdse bestemming van het complex en omliggende gronden ontstaat en wordt in 2017 concreet gesteld aan een aantal partijen, zo ook aan ons.

Kern van de ambitie en het plan
Het klooster, de tuin en de bijbehorende landerijen hebben een enorme potentie. Dit is enerzijds gelegen in het monumentale en sociaal-culturele karakter van het pand en anderzijds in de ligging midden in het Heuvelland.

Onze ambitie was het complex te ontwikkelen tot polyvalente gebouwen en omgeving met een programmatische invulling zoals:

  • Inbrengen van functies: logies, ontmoetingsruimte(n), sociaal-culturele evenementen, horeca, ateliers en werkruimten, parkomgeving en productietuinen;
  • Neerzetten van inclusieve leef-en arbeidsgemeenschappen. Denk dan aan koppelen van een deel van de logies functie met zorgarrangementen op afroep. Ook het neerzetten van een leer-werkbedrijf draagt daar aan bij.

Doel was dat het klooster op die wijze een toegevoegde waarde blijft behouden voor zowel recreatieve- en zakelijk gasten en gebruikers, als voor de nog steeds aanzienlijke pelgrims, en voor de huidige bewoners en gebruikers van het klooster.

Meer weten? Neem contact op met Dries van Gemert.

Comments are closed.