Ontwikkelassesment

“De juiste persoon op de juiste plaats is niet alleen een kwestie van kijken of iemand nu geschikt is maar het geheel van iemands mogelijkheden en ontwikkelpotentieel in relatie tot zijn kennis, kunde en vaardigheden, afgestemd op het werk dat hem wacht”

Of u of uw medewerker nu op zoek is naar een nieuwe uitdaging of gewoon wil weten welke ontwikkelpunten er zijn. Het is altijd verstandig om geregeld te werken aan de eigen professionele ontwikkeling. Ook als basis voor een reflectie op het eigen handelen. Te onderzoeken of er mogelijk andere (nieuwe) ambities zijn. Want ‘Stilstaan is achteruitgang’! Cliché, maar waar! Geregeld reflecteren op eigen handelen is dan ook een prima keuze. Het ontwikkelassessment kan daarbij helpen.

De Van Gemert Groep heeft de visie dat professionele ontwikkeling en het vormgeven van ambities en carrière niet volledig los is te zien van de persoonlijke wensen, de persoonlijke situatie en de eigen drijfveren. Daarin is het begrip authenticiteit een belangrijke factor: in welke rol dan ook, is het de uitdaging authentiek en dicht bij jezelf te blijven. Dat is een voorwaarde voor professionele effectiviteit en werkplezier. Aansluiten bij je eigen drijfveren en eigen kracht helpt daarbij.

Het ontwikkelassessment verbindt professionele ontwikkeling aan persoonlijke ambities waarbij we uitgaan van het motto: willen, kunnen en doen. We brengen in kaart waar de kandidaat in het professionele leven en functie naar toe wil werken zonder de privé situatie uit het oog te verliezen. Wat goed gaat en wat beter kan. Wat nodig is om verder te gaan. Bij het nadenken over persoonlijke ontwikkeling en vormgeven van de ambitie staan de volgende vragen centraal:

  • Wie ben ik? (het zijn)
  • Wat wil ik maar ook wat wil ik zeker niet? (het willen)
  • Wat kan ik en wat kan ik (nog) niet (het kunnen).

De reflectie daarop geeft input voor de beantwoording van de vraag:

  • Wat ga ik nu doen? Wat ga ik ontwikkelen en hoe geef ik mijn ambitie vorm? (wat ga ik dus doen).

Een ontwikkelassessment wordt vormgegeven aan de hand van uw vraagstelling en is als volgt opgebouwd:

  • intake en formuleren vraagstelling;
  • zelfassessment aan de hand van een aantal opdrachten;
  • het diagnosegesprek;
  • rapportage en terugkoppeling inclusief een helder ontwikkeladvies en bouwstenen voor een ontwikkelplan.

Profile Dynamics wordt gebruikt voor het in kaart brengen van drijfveren en desgewenst is tevens een 360’ feedback mogelijk. Coaching kan helpen het ontwikkelplan in de praktijk verder vorm te geven.

Een assessment kan in de regel snel worden georganiseerd en ook snel worden uitgevoerd. Een rapportage volgt 3-5 werkdagen na het diagnosegesprek.

“Als wij allemaal mensen aannemen die kleiner zijn dan wijzelf, worden wij een bedrijf van dwergen. Nemen we echter mensen aan die groter zijn, dan worden wij een bedrijf van reuzen”.