Waarom kantoor in het raadhuis van Heer?

Een kantoor op een unieke plaats: het voormalig Raadhuis van Heer gebouwd in 1920.  Tot 2016 maakten wij hier graag gebruik van. Waarom?

Heer, een dorp buiten Maastricht, werd begin jaren zeventig geannexeerd door de Gemeente Maastricht. Het Raadhuis is niet meer in functie maar gelukkig is het pand door haar huidige eigenaar weer in eer en glorie hersteld. En dat past bij onze missie. Vandaar dat wij niet aarzelden toen de mogelijkheid geboden werd onze ontmoetingsplek in het raadhuis te gaan vestigen. In 2010 verscheen een interview in Limburg onderneemt over onze beweegredenen.

Naast de historie van Heer zelf, herbergt het pand nog meer historie. Zo is tegen het pand een herdenkingsplaquette geplaatst ter nagedachtenis aan de vijf oorlogsslachtoffers uit Heer.  Dit monument 'Pro Patria' , dat in de voorgevel van het raadhuis werd ingemetseld, is op 11 september 1949 door het elfjarig dochtertje Jacqueline van de gesneuvelde militair, H.J. Willems, onthuld. Het monument is toen in eigendom overgedragen aan de gemeente, die, uit piëteit voor degenen die hun leven lieten in de strijd voor de vrijheid van ons Vaderland, er altijd een licht bij liet branden.

Comments are closed.