Betrokken professionals, ouders en bestuurders van de Gemeente Weststellingwerf hebben de Van Gemert Groep in 2011 gevraagd mee te denken over de beleidsontwikkeling en kanteling in de zorg/ondersteuning en feitelijk het gehele sociale domein. In vervolg op dit initiatief heeft de gemeente Weststellingwerf de Van Gemert Groep gevraagd samen met haar beleidsafdeling een samenhangend programma te ontwikkelen op deze ontwikkelingen. Het programma Vlechtwerf kreeg vorm.

Met een open mind en goed voorbereid zijn vele interviews met bestuurders afgenomen. Ik heb de Van Gemert Groep als een zeer professionele partner ervaren in deze intensieve ontwikkeltijd. Sterk op de inhoud, betrokken maar ook doortastend. In een relatief korte tijd is een sterk netwerk ontwikkeld van betrokken organisaties en professionals die de visie en missie van de gemeente op het sociaal domein onderschrijven en hieraan hun actieve bijdrage willen verlenen.

Van Gemert Groep en gemeente hebben een samenhangend programma ontwikkeld op de ontwikkelingen in het sociaal domein wat zich uitstrekt van visie, ambitie tot methodiek, ontwikkelen/opleiden, monitoren tot communiceren. In volle omvang is dit in Nederland nog niet ten uitvoer gebracht. Het is een passend programma op de complexe vraagstukken waar de gemeente Weststellingwerf de komende jaren voor staat. Met het programma Vlechtwerf heeft de Van Gemert Groep de gemeente Weststellingwerf een stevig fundament gegeven om hun ambitie op zorg, ondersteuning en werk en inkomen ten uitvoer te brengen. Ik wil de Van Gemert Groep dan ook als partner van harte aanbevelen vanwege hun betrokkenheid, deskundigheid en plezierige manier van werken. Waarden-gedreven mensen!

Henk Bergsma, regisseur zorg, gemeente Weststellingwerf
http://www.weststellingwerf.nl/sjablonen/1/infotype/news/item/view.asp?objectID=10227