Wat zeggen anderen?

Wij vinden het belangrijk de opdrachtgever (en eigenlijk iedereen binnen de organisatie) regisseur wordt, is en blijft tijdens en vooral na onze interventies. Meedenken, meemaken en vooral doorzetten als wij weer weg zijn. Juist zij kennen de eigenheid en dynamiek van de organisatie als geen ander. Alleen dan ontstaat er een gedragen aanpak en is resultaat blijvend.

Een aantal van onze opdrachtgevers aan het woord:


Betrokken professionals, ouders en bestuurders van de Gemeente Weststellingwerf hebben de Van Gemert Groep in 2011 gevraagd mee te denken over de beleidsontwikkeling en kanteling in de zorg/ondersteuning en feitelijk het gehele sociale domein. In vervolg op dit initiatief heeft de gemeente Weststellingwerf de Van Gemert Groep gevraagd samen met haar beleidsafdeling een samenhangend programma te ontwikkelen op deze ontwikkelingen. Het programma Vlechtwerf kreeg vorm.

Met een open mind en goed voorbereid zijn vele interviews met bestuurders afgenomen. Ik heb de Van Gemert Groep als een zeer professionele partner ervaren in deze intensieve ontwikkeltijd. Sterk op de inhoud, betrokken maar ook doortastend. In een relatief korte tijd is een sterk netwerk ontwikkeld van betrokken organisaties en professionals die de visie en missie van de gemeente op het sociaal domein onderschrijven en hieraan hun actieve bijdrage willen verlenen.

Van Gemert Groep en gemeente hebben een samenhangend programma ontwikkeld op de ontwikkelingen in het sociaal domein wat zich uitstrekt van visie, ambitie tot methodiek, ontwikkelen/opleiden, monitoren tot communiceren. In volle omvang is dit in Nederland nog niet ten uitvoer gebracht. Het is een passend programma op de complexe vraagstukken waar de gemeente Weststellingwerf de komende jaren voor staat. Met het programma Vlechtwerf heeft de Van Gemert Groep de gemeente Weststellingwerf een stevig fundament gegeven om hun ambitie op zorg, ondersteuning en werk en inkomen ten uitvoer te brengen. Ik wil de Van Gemert Groep dan ook als partner van harte aanbevelen vanwege hun betrokkenheid, deskundigheid en plezierige manier van werken. Waarden-gedreven mensen!

Henk Bergsma, regisseur zorg, gemeente Weststellingwerf
http://www.weststellingwerf.nl/sjablonen/1/infotype/news/item/view.asp?objectID=10227

Ik heb de coaching als positief ervaren: het heeft mij inzicht gegeven op eigen kwaliteiten en leerdoelen. Ik heb geleerd voor mezelf op te komen door grenzen aan te geven en feedback te geven aan collega's. Ook heb ik meer zicht gekregen op mijn eigen functioneren waardoor ik tijdiger signaleer wanneer ik over mijn persoonlijke grenzen ga.

Gabriela vind ik een integere en betrokken coach die beide partijen (werkgever en werknemer) tot elkaar brengt. Bij zakelijke punten weet zij de cliënt mee te nemen in het proces en te sterken in opvattingen. Indien nodig maakte Gabriela tijd en ruimte voor een gesprek (coaching) om te bewaken dat de cliënt niet uit haar kracht geraakt. Gabriela is een warme persoonlijkheid met heel goede intenties. Indien nodig zal ik de coaching door haar zeker aanbevelen aan anderen!

Anoniem i.v.m. vertrouwelijkheid van de coaching, Coachee is werkzaam binnen jeugdzorg

In mijn carrière was ik circa 10 jaar werkzaam en na een gesprek met mijn huidige werkgever waarin ik mijn ambities heb aangegeven, werd ik gekoppeld aan een coach van de Van Gemert Groep. Mijn werkgever had hierin aangegeven dat zij goede ) ervaringen hebben met deze organisatie. Tijdens de intake ontstond direct een klik met mijn coach, vanaf dat moment wist ik dat ik in een bijzonder traject was ingestapt.

De coach van Van Gemert Groep heeft vanaf het begin flink doorgepakt om mij op het juiste spoor te zetten. Met name de link die hij legde met mijn persoonlijke drijfveren zowel privé als op het werk inspireerde mij en heeft mij enthousiast gemaakt om extra stappen te zetten en door te pakken. Het is zeker niet altijd en alleen "prettig" geweest:ook heeft mijn coach me werkzaamheden laten verrichten die buiten mijn comfortzone lagen.  Nieuwe uitdagingen die me geholpen hebben om zaken in een ander perspectief te zetten.

Mijn coach nam altijd de tijd voor me, ook buiten de reguliere sessies was hij altijd bereikbaar of het nu bijvoorbeeld een telefoontje of aan mailtje betrof waar ik behoefte had aan terugkoppeling. Hij heeft me sterker en daadkrachtiger gemaakt en ik heb veel geleerd. Uiteindelijk moet ik het altijd zelf doen maar een beetje hulp kan nooit kwaad. Het moment waarop dit tijdens mijn carrière kwam was voor mij de juiste. Het was voor mij dan ook een zeer constructieve ervaring. De wijze waarop Van Gemert Groep hierop heeft ingespeeld kan ik iedereen aanbevelen.

Niels van Pagee, projectleider, www.lsned.nl

Naar aanleiding van gerezen problemen betreffende de financiële huishouding van onze stichting is Rob Vastbinder als interim bedrijfsvoering werkzaam geweest bij Stichting Veldvest. Tot mijn opluchting en genoegen is hij in staat gebleken om beheer gerelateerde problematieken te verbinden met strategische keuzes. Zijn analyse en voorstellen met betrekking tot de inrichting van de staf als ondersteunend gremium van resultaatverantwoordelijke directies heeft bijgedragen aan de vergroting van het strategische vermogen van de stichting.

Rob is een contentieus adviseur die het deskundigheidsmodel voorbij durft te denken en ideeën weet te ontwikkelen waarmee hij door actieve participatie bijdraagt aan, voor een organisatie noodzakelijke en zinvolle, ontwikkelingen.

Drs. J.A. de Mönnink , Voorzitter College van Bestuur Stichting Veldvest
www.veldvest.nl