Future Proof Transport Initiatives (FPTI)

FPTI staat voor Future Proof Transport Initiatives. Een gezamenlijk initiatief van de Van Gemert Groep, Enprodes en TRI-VIZOR. Experts bundelen hun krachten.

Waarom?
We zitten volop in een tijdperk van transitie(s). Zorgen over de desastreuse effecten van het klimaat zijn alom bekend. Sectoren zoals energie, chemie en logistiek zijn mede veroorzakers van die effecten. Dat vraagt een andere aanpak inclusief nieuwe paradigma’s inzake transport en connectiviteit. Daarvoor moeten de vele, diverse betrokken actoren geconnecteerd worden, letterlijk en figuurlijk.

De logistieke wereld maakt gebruik van 5 vervoersmodaliteiten: vervoer via weg, spoor, water, lucht en pijpleidingen. De eerste vier genoemde modaliteiten worden volop benut; de 5e, de pijpleiding of buis, veel minder. Daar moet wat ons betreft snel verandering in komen. Daarom hebben wij FPTI - Future Proof Transport Initiatives- opgericht.

FPTI initieert, conceptualiseert en implementeert

Wij brengen partijen samen met als doel gezamenlijk nieuwe buisleidingenapplicaties te exploreren, te ontwikkelen en te implementeren. We doen dit op projectbasis startend met een kansrijk idee waar een aantal bedrijven en organisaties zich achter willen stellen, en sturend dan wel begeleidend tot en met de daadwerkelijke implementatie.

FPTI treedt op als de verbindende partij, die het project daadwerkelijk oppakt, met de benodigde kennis en met een uitgebreid netwerk in Nederland en Vlaanderen. Vanuit onze ruime ervaring, begrijpen en spreken we zowel de taal van het bedrijfsleven, de overheid als van de kennisinstellingen. Door alle stakeholders mee aan tafel te zetten, werken we samen aan een breed gedragen verhaal, dat voor alle partijen een vooruitgang moet betekenen, want dan wordt het pas echt een duurzame oplossing.

Meer weten? Neem contact op met Dries van Gemert of bezoek de aparte website. 

Comments are closed.