Wiel Schins

Helpt organisaties en leiders op weg naar een Nieuwe Samenleving

Tussen utopia en vanzelfsprekenheidAuteur van "Tussen utopia en vanzelfsprekendheid"

 

  • businesscoaching
  • leiderschap
  • transformatie
  • nieuwe samenleving

"Aarde • Bewustwording • Verantwoordelijkheid"

Wiel SchinsIn zijn huidige en voormalige rollen als wetenschapper, leidinggevende, strategisch adviseur, procesbegeleider en auteur combineert Wiel opleiding en ervaring in het ontwikkelen van een visie op, zoals hij die noemt “ de nieuwe samenleving". Als burger is hij een fervent voorstander van een revolutie in de economische en sociale principe. Wiel ziet de huidige beweging rond duurzaamheid als de verkeerde weg naar dit doel . Om organisaties en hun leiders te mobiliseren in juiste richting, is het nodig om eerst hun wereldbeeld te laten groeien.

Het geologische landschap van het zuidelijk deel van Nederland biedt hem een uitstekende gelegenheid om de niet meer passende percepties te vervangen. Zijn nieuwe boek helpt daarbij (Tussen Utopia en Vanzelfsprekendheid).

"In mijn handelen ben ik gericht op duurzaamheid met een groot gevoel voor kwaliteit. Mijn eigen ontwikkeling kenmerkt zich richting filosofie en universaliteit maar ik hecht grote waarde aan een verbinding van intellectualiteit met de uitvoering. Dus niet vanuit de theorie maar juist gericht op de praktijk. Ik heb een ruime ervaring met veranderingsmanagement (ontwerpen en implementeren) op basis van sterke inspiratie en zorgzaamheid en mijn kerndrijfveren liggen op het terrein van menselijke bevrijding en de bijbehorende sociale innovatie, gestuurd vanuit "kruinchakra".