Rob Vastbinder

Resultaatgerichte en creatieve bruggenbouwer tussen mens en organisatie

  • strategische oriëntaties
  • optimalisering van de bedrijfsvoering
  • integratie van stafafdelingen
  • passend onderwijs
  • governance en bestuur
  • publieke overheid

Om de grote uitdagingen van de 21e eeuw echt aan te kunnen moeten we veel beter dingen in samenhang en via effectieve samenwerking oppakken!

Rob VastbinderMijn toegevoegde waarde? Het door middel van project- of interim-management realiseren van de gewenste ontwikkeling van (samenwerkende) organisaties. Inzetbaar op strategisch en tactisch niveau in zowel de publieke, semi-publieke als private sector.

Voor mij zijn de begrippen  ‘Visie’, ‘Koers’, ‘Verbeteren’ en ‘Vernieuwen’ niet alleen kenmerkend in mijn aanpak maar ook voorwaarden om blijvende resultaten te kunnen realiseren. Mijn inzet wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid bij de vraagstelling en een commitment bij de uiteindelijk gekozen koers.  Ik zet heldere lijnen uit, ben resultaatgericht en bouw bruggen tussen mensen en doelen. Mijn aanpak is zeker creatief, interdisciplinair en mensgericht. Daarbij schuw ik het niet om andere wegen te zoeken.

Ik ben zeker een ‘Teamworker’. Mijn stijl is ‘bindend en verbindend’ waarbij ik mensen uitnodig boven zichzelf uit te groeien. Ik spreek mensen aan op resultaat en bied ruimte tot participatie en ontplooiing. Ik heb aangetoond te kunnen werken in complexe omgevingen, met aanzienlijke spanningen en een hoge mate van verantwoordelijkheid.