Arnold Roozendaal

Specialist en consultant van contextueel leiderschap

  • begeleiding van complexe veranderprocessen in organisaties
  • het aanbrengen van relatie tussen leiderschap-, mens- en organisatieontwikkeling
  • contextuele school
  • kwaliteitszorg en certificatie
  • duurzaamheid
  • huisacademies, leren en ontwikkelen,
  • transformatievraagstukken

Werken aan vitale organisaties: van uitputtingsslag naar uithoudingsvermogen

Arnold RoozendaalIk wil graag voor organisaties binnen hun omgeving  de ‘ architect van de toekomst’  zijn en daarbij samen met deze organisaties op een creatieve en inspirerende wijze werken aan het ontwerp en het bouwen van vitale organisaties rondom thema’s die er werkelijk toe doen voor het gehele systeem Aarde-leven.

Ik bouw en verbouw daarom graag aan lerende organisaties binnen een lerende samenleving, die dan ook staan als een huis, gebouwd vanuit een missie, visie en ambitie en gefundeerd op kernwaarden (respect, integriteit en vertrouwen). Belangrijke ontwerpeisen zijn weerbaarheid en flexibiliteit. Dragende muren daarbij zijn integrale bedrijfsvoering vanuit een holistisch perspectief, het programmamanagement, onderzoeksdata,  generatieve communicatie en de principes van de levende, lerende organisatie.

Ik ben een man met een missie. Ik kijk naar organisaties vanuit het sociobiologisch paradigma. Dit paradigma houdt in dat een organisatie gezien wordt als een levend lerend organisme: een systeem met een ziel, karakter en eigen identiteit, deel uitmakend van een netwerk binnen de maatschappelijke context.  Ik wil graag bouwen aan vitale organisaties met een kloppend hart. In organisaties ga ik altijd op zoek naar datgene dat stroomt en wat er klopt (levensader, energie, vitaliteit) en probeer daar bij aan te sluiten. Daarbij schuw ik tegendraadse interventies niet.

Wat mij raakt zijn organisaties en mensen die de visie, de ambitie, de drive en het lef hebben om nu en in de toekomst onderscheidend te presteren en daarvoor in zowel medewerkers als de organisatie investeren.

Ik heb ruim twintig jaar ervaring als organisatieadviseur. Ik heb een Mastergraad in Verandermanagement en ben daarnaast gekwalificeerd als Certified Management Consultant. Ik help leiders van organisaties om hun organisatie te transformeren naar een vitale organisatie. Ik ga graag de uitdaging aan als regisseur van (complexe) veranderingsprocessen, binnen een context die sterk in beweging is. Kernwoorden voor mij zijn co-sensing, co-creating en co-inspiring. Ik maak in mijn werk graag gebruik van interviews op basis van het waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry), workshops en gevalideerde onderzoek- en interventiemethodes.

Klanten waarderen vooral mijn kennis, mijn betrokkenheid, mijn gedrevenheid en het vermogen  me snel ergens in te kunnen verdiepen. Ik ben resultaatgericht, structurerend en innovatief, en vooral ook als persoon integer en betrouwbaar en kom altijd mijn afspraken na. Het leren en reflecteren en verder ontwikkelen zowel als persoon als in het vak zijn belangrijk voor mij: het vermogen tot reflectie en een levenlang leren!