Tussen utopia en vanzelfsprekendheid

Wiel SchinsWiel Schins schreef al eerder onder meer het boek "Het Fenomeen Felder" over de broers Werner en Sjeuf Felder die de vuursteenmijnen in het Savelsbos opgroeven. En produceerde de tv-documentaire over zijn beroemde dorpsgenoot Eugène Dubois, de arts, antropoloog, anatoom, paleontoloog en ecoloog die in Nederlands-Indië onderzoek deed naar ‘the missing link’ tussen mens en aap. Zijn nieuwe boek " Van utopia naar vanzelfsprekendheid" verscheen onlangs.

De mens weet slecht om te gaan met de vele crisissen. Zo is klimaatherstel een ondoordacht en heilloos project, veel geld en kostbare tijd gaan verloren. Duurzaamheid is daarmee ongewenst. Problematiek en oplossing zijn van een hoger niveau. Waarom niet eindelijk alle aandacht voor de noodzakelijk fundamenteel nieuwe samenleving?

Maakbaarheid begint met vrijdenkers, maar nog slechts zeer weinigen (willen) begrijpen waar het echt over gaat, laat staan pionierend optreden. Het wereldbeeld van onze leiders is achtergebleven. Onze organisaties hanteren sturingsprincipes nog uit de vijftiger jaren. Zij kunnen peopleplanet- profit nu niet realiseren. Dit boek gaat over een nieuwe wereld, maakbaarheid en te maken keuzes van hoge kwaliteit. Het wil alles eens goed op de rij zetten, een stevige impuls geven aan de discussie en leiders op vlieghoogte brengen. Visie en leidraad, een pleidooi en oproep positie te kiezen en zich aan te sluiten bij de nieuwe beweging. Onconventioneel en onomwonden, maar ook verfrissend en gepassioneerd.

Als uitgesproken holist beschouwt Wiel de wereld en haar ontwikkeling naar een nieuw tijdperk. Vanuit een ongewoon brede achtergrond maakt hij een synthese naar het lang gezochte totaalplaatje. Op verrassend originele wijze legt hij fundamenteel nieuwe verbindingen. Voor alle organisaties zet hij bovendien een praktische oplossingsrichting uit. Ludiek zijn de twee beschreven excursies naar de historie van de Aarde en het Leven, waarmee alles begint.

Boekomslag rondEen boek voor alle mensen, maar in het bijzonder voor beleidsmakers en strategen, (aankomend) leiders, raden van bestuur, politici, universiteiten, consultants, filosofen en de media.

Geïnteresseerd in het boek? Stuur een email naar info@vangemertgroep.nl U ontvangt dan een voorproefje uit dit boek.

Persaandacht voor het boek