Spiral Dynamics: Effectief met drijfveren

Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden hebben we een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten. En de effectiviteit te vergroten.

Profile Dynamics sleutel voor succes
Profile Dynamics® biedt inzicht in de onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag bepalen, maar dat is niet het enige. Het geeft tevens de mogelijkheid om deze praktisch te benutten. Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken beter op elkaar af te stemmen, de werksfeer te verbeteren en de organisatie op een hoger plan te brengen. Dr. Clarence W. Graves heeft deze drijfveren onderzocht en gemodelleerd en op basis van het gedachtegoed van Spiral Dynamics is in Nederland Profile Dynamics ontwikkeld. De Van Gemert Groep is gecertificeerd voor Profile Dynamics.

Spiral DynamicsEen analyse wordt opgesteld na het invullen van een korte vragenlijst via internet. Nadat u de vragen heeft beantwoord, ontstaat een persoonlijk profiel dat aangeeft wat u drijft in het leven: zowel in uw werk als privé. Vanuit dit profiel kunnen we voorspellen hoe u bij voorkeur zaken aanpakt, hoe u daarin denkt en hoe u zich daarbij voelt. En wat dit betekent voor uw stijl van samenwerken, leidinggeven of ontvangen. Wat u motiveert of juist demotiveert. Wat energie geeft of juist kost. Als uw werk en werkomgeving waarden vraagt die aansluiten bij uw profiel, dan geeft dat energie, maar omgekeerd kan werk dat niet passend is ook veel energie kosten.

Waar kan ik de analyse nog meer voor gebruiken?
Met de resultaten is ook het functioneren en presteren van groepen en teams zichtbaar te maken. In iedere samenwerking zijn het combinaties van drijfveren die maken hoe het samenspel verloopt. Via een teamanalyse maken we dat zichtbaar en kijken we wat anders kan en moet. Er zijn echter meer toepassingen:

 • als basis voor ontwikkelassessment
 • als startpunt voor coaching
 • als hulpmiddel bij werving en selectie (voorbereiden van het gesprek bijvoorbeeld)
 • bij het inwerken van medewerkers maar ook bij de aansturing (wat motiveert, welke leiderschapsstijl wordt verwacht en helpt de medewerkers effectiever te zijn)
 • outplacement of re-integratie

Bij teamstartups, teambuilding of teamontwikkeling wordt een teamprofiel samengesteld en krijgt het team niet alleen inzicht in elkaars drijfveren en handelen maar ook:

 • Search For Solutionhet dominante gedrag van de groep;
 • welke spanningen er zijn in de groep en tussen de medewerkers onderling;
 • welke blinde vlekken er zijn;
 • hoe het presteren van de groep verbeterd kan worden, rekening houdend met de omgeving, organisatie en cultuur;
 • hoe deze verbeteringen ingevoerd kunnen worden dat de verandering ook gedragen wordt.
 • Naast de individuele en teamanalyse is ook 360' feedback mogelijk en is het mogelijk een gewenst drijfverenprofiel voor competenties op te stellen ter aanvulling op een functiebeschrijving.

Wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden of heeft u al een concrete vraag? Neem contact met Gabriela op.