Implementatie

Men dient te beseffen dat er niets moeilijker is om uit te voeren, noch meer twijfelachtig qua succes, noch meer gevaarlijk te hanteren, dan een nieuwe orde der dingen te initiëren. (Machiavelli 1446-1507, Italiaans staatsman en filosoof)

spa stones with water dropsNiet is minder waar… Implementatie is vaak het sluitstuk bij veranderingen. Soms is ondersteuning van een externe zinvol of zelfs noodzakelijk. Zoekt u tijdelijk (project- of programma-) management met blijvend resultaat? Heeft u hulp nodig bij de implementatie van een project of een nieuwe werkwijze?  Mogelijk kunnen wij u ondersteunen. Denk dan aan:

 • project- of programmamanagement (zowel als manager of als procesbegeleider)
 • of juist aan interim-management (als overbrugging, voor de implementatie van veranderingen of als crisismanager).

We kunnen u dus helpen het te doen of het voor u doen. Bij de procesbegeleidingsvariant kunt u denken aan het aanreiken van praktisch toepasbare instrumenten (projectplan, rapportages, procesbegeleiding en coaching van uw projectmanager of projectteam, of de uitwerking van zaken). Wij faciliteren en ondersteunen uw organisatie en team maar hebben dan geen projectverantwoordelijkheid. Anders is dat als wij zelf de rol van project- of programmamanager aan nemen.

Aansluiten op drijfveren als basis voor implementatie

Er wordt veel energie gestoken in het bepalen wat er verandert moet worden maar ondanks al die energie lijkt in veel gevallen de aandacht voor de ingezette verandering snel weer verdwenen. Ondanks alle kennis en kunde, ondanks helder geformuleerde doelen, ondanks alle inspanningen, gedraagt iedereen zich nog net als voorheen. Het zoeken naar balans tussen vrijheid en regels, tussen persoonlijk en organisatiebelang, op een manier die het voor mensen voldoening schenkt is belangrijk. En dat is weer voor iedereen anders. Daarom moeten managers en medewerkers zich bewust zijn van wat hen zelf drijft en, wat hun collega’s, managers en ondergeschikten, drijft en hoe daar mee om te gaan. Alleen als duidelijk is wat er moet veranderen, wie dit moeten ondergaan en wie de verandering zullen doorvoeren, kan het veranderproces, het hoe, trefzeker worden ontworpen.

En dat kan heel goed met het gedachtegoed van Spiral Dynamics. Wij gebruiken daarvoor ons instrument Profile Dynamics.  Een analyse op basis van Profile Dynamics geeft een duidelijk beeld in welke richting een cultuurverandering ingezet moet worden en hoe dit op individueel gedragsniveau tot uiting kan komen. Door dit beeld te vergelijken met de individuele PD-profielen kunnen de voor de organisatie gewenste individuele ontwikkelingen zichtbaar gemaakt worden. Dat vertalen we in een concreet plan dat we samen uitvoeren.  Meer weten over deze mogelijkheid? Klik hier. 

 • Strategie & organisatievraagstukken

  Strategie & organisatievraagstukken

  U zoekt een strategie die antwoord geeft op de vragen vanuit de markt en veranderingen in uw omgeving? Sterker nog,...

  more

 • Professionals & samenwerking

  Professionals & samenwerking

  Ieder mens heeft een professie. Ieder mens is een professional. En heeft leiderschap. Het succes van een organisatie wordt bepaald...

  more

 • Implementatie & interimmanagement

  Implementatie & interimmanagement

  U zoekt tijdelijk (project- of programma-) management met blijvend resultaat? Heeft u hulp nodig bij de implementatie van een project...

  more

 • Spiral Dynamics

  Spiral Dynamics

  Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat drijft hen? Als we die vraag kunnen beantwoorden hebben we een belangrijke sleutel...

  more

 • Interimmanagement

  Interimmanagement

  Een bekende uitspraak over interim-managers die in bedrijven de ronde doet: ‘Het zijn net meeuwen die overvliegen, de boel onderschijten...

  more

 • De Non-coach voor bestuurders en managers

  De Non-coach voor bestuurders en manager

  U heeft geen behoefte aan zelf-onderzoek, coaching of het worden aangesproken op uw rol, verantwoordelijkheid, resultaten of ander zaken. U...

  more

 • Ontwikkelassessment

  Ontwikkelassessment

  “De juiste persoon op de juiste plaats is niet alleen een kwestie van kijken of iemand nu geschikt is maar...

  more

 • Strategisch Planning

  Strategisch Planning

  ‘Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, breng dan geen mensen bijeen. Om timmerhout te sjouwen. Of te tekenen alleen. Voorkom dat ze...

  more

 • Werken met waarden

  Werken met waarden

  Organisaties die met waarden werken, laten duidelijk zien waar de organisatie voor staat en waar klanten maar ook medewerkers de...

  more

 • Veranderen en Spiral Dynamics

  Veranderen en Spiral Dynamics

  Effectief veranderen met Profile Dynamics? Kan dat? Ja, dat kan. Profile Dynamics helpt namelijk om beter aan te sluiten bij...

  more

 • Coaching

  Coaching

  Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe hij het nu voor elkaar kreeg om zo'n groot, massief blok steen...

  more