Strategisch Planning

‘Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, breng dan geen mensen bijeen. Om timmerhout te sjouwen. Of te tekenen alleen. Voorkom dat ze taken ontvangen. Deel evenmin plannen mee.  Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee’

Bent u op zoek naar een herijking van uw missie of visie en uw strategische doelen? Is uw strategisch planperiode bijna afgelopen. Of zijn uw plannen mogelijk nog niet voldoende SMART-opgesteld? Misschien is het doorlopen van het “Strategisch Proces” iets voor uw organisatie.

Het citaat van Le Petit Prince verwoordt precies de kern van het strategisch proces. In een aantal inspirerende werksessies met een vertegenwoordiging van uw organisatie doorlopen we dit proces. Werken we toe naar een missie, een visie, het formuleren van ambities en maken we een uitwerking richting een helder strategisch plan. Een plan dat wordt vertaald in een aantal concrete doelstellingen en indicatoren (bijvoorbeeld door gebruik van de Balanced Score Card of de A3-systematiek). Een plan dat door de groep zelf is opgesteld en waar draagvlak voor is.

Onze rol in dit traject is vooral faciliterend en begeleiding van dit proces. We reiken die instrumenten aan die bruikbaar kunnen zijn binnen uw praktijk. Indien gewenst kunnen we het strategisch plan voor uw opstellen. Onze werkvormen zijn energiegevend, inspirerend en verassend en gericht op het activeren van de eigen kracht en uw inbreng.

Dit traject wordt in overleg met u opgebouwd, voorbereid en uitgevoerd. Waarbij we per fase kijken wat bereikt is en wat nog nodig kan zijn. Immers de reis is bijna nog belangrijker dan de eindbestemming.  Het traject resulteert in een heldere strategische koers voor de toekomst, vertaald in een helder strategisch plan als basis voor implementatie.

Desgewenst is het mogelijk om binnen het strategisch proces waarden te formuleren maar kunnen we ook kijken naar drijfveren als basis voor verdere implementatie. Welke drijfveren bevorderen implementatie en welke staan nog even in de weg? En wat kan daar aan gedaan worden.

Wilt u weten of dit traject voor u zinvol kan zijn? Neem dan contact met ons op.