Implementatie & interimmanagement

U zoekt tijdelijk (project- of programma-) management met blijvend resultaat? Heeft u hulp nodig bij de implementatie van een project of een nieuwe werkwijze?

Een probleem is een moeilijkheid. Van permanente of van tijdelijke aard. Uw organisatie heeft behoefte aan tussentijdse vervanging of aanvulling van uw leidinggevende kader. Een project moet dringend worden opgestart, voortgezet of afgerond. Adequate oplossingen, ad hoc of gestructureerd, en altijd effectief plus efficiënt, moeten worden bedacht of gevonden.

Wij lossen uw tijdelijk probleem op

Een probleem is geen moeilijkheid maar een mogelijkheid. De Van Gemert Groep is dan niet een van de vele, maar een van de weinige die komt met een gestructureerde oplossing. Zonder omwegen. Strak en helder. Op uw maat gemaakt. Wij verbinden de juiste professionals aan uw organisatie of project. Waar kunt u dan aan denken?

  • project- of programmamanagement (zowel als manager of als procesbegeleider)
  • interimmanagement als overbrugging, voor de implementatie van veranderingen of als crisismanager.

We kunnen u helpen het te doen of het voor u doen. Bij de procesbegeleidingsvariant kunt u denken aan het aanreiken van praktisch toepasbare instrumenten (projectplan, rapportages, procesbegeleiding en coaching van uw projectmanager of projectteam, of de uitwerking van zaken). Wij faciliteren en ondersteunen uw organisatie en team maar hebben dan geen projectverantwoordelijkheid. Anders is dat als wij zelf de rol van project- of programmamanager aan nemen.

Zie ook de pagina interimmanagement voor de werkwijze.