Ondernemers Klankbord (OKB)

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een landelijk netwerk met meer dan 300 adviseurs die zich belangeloos voor andere ondernemers inzetten. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen hun ondernemingsvraag stellen. Een OKB-adviseur begeleidt de ondernemer vervolgens persoonlijk in het klankbordtraject.

Dries is sinds 2018 aangesloten bij het OKB en stelt in die rol zijn kennis en expertise belangeloos ter beschikking. Als Van Gemert Groep doen we dit omdat wij het belangrijk vinden om met onze kennis en ervaring iets terug te doen voor anderen.

Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met Dries. Hij bekijkt samen met u of een traject voor u relevant is.

Comments are closed.