Boektip: Het sjoelbaksyndroom

Vanuit multitasken naar werkdruk. Want veel druk creëren we zelf.

het-sjoelbaksyndroomHet sjoelbaksyndroom focust zich op de vraag hoe het werkdrukvraagstuk (een subjectieve beleving!) in organisaties kan worden opgepakt, zodat uiteindelijk de organisatie daardoor duurzaam goed gaat functioneren en beter presteert. Het boek maakt duidelijk waarom bij vasthouden aan het maakbaarheidsdenken werkvoorraden opstapelen als sjoelen in een overvolle sjoelbak. Rammen verergert het probleem; alles loopt vast en ook managers worden slachtoffer. Kan het ook anders? Ja: door in te zetten op dialoog en medewerkers te betrekken bij de verbeteropgave. Hoe? Versterk de sturende processen in de organisatie met het inzicht van de medewerker. Diagnosticeer taakdruk, de meetbare kant van werkdruk. Stimuleer met dat inzicht verantwoordelijkheid voor en dialoog over keuzes op alle niveaus, ieder in zijn of haar rol.

Een goed leesbaar boek dat inzicht geeft maar ook oplossingsrichtingen biedt. En de basis was voor Maarten voor het ontwikkelen van de Taaktuner; een diagnose-instrument dat het handvat vormt in het veranderproces.

Comments are closed.