Onze missie

Samenwerken aan nieuw maatschappelijk resultaat.

missie van gemert groep

Onze missie komt voort uit onze volgende visie op de ontwikkelingen: 

De wereld draait door, de maatschappij ontwikkelt zich sneller en sneller. Positief en negatief. Met nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen. Keerzijde is dat het voor mensen en organisaties steeds lastiger wordt om al die ontwikkelingen bij te benen. Druk, werkdruk en stress nemen toe. Steeds meer mensen ervaren een disbalans: tussen geven en ontvangen; tussen werk en privé en tussen arm en rijk. Niet iedereen kan, mag of wil nog mee doen aan al deze ontwikkelingen.

Positief is de bewustwording die aan het ontstaan is dat het anders moet. Dat er antwoorden moeten komen op de fundamentele vragen en problemen die op ons af komen in de samenleving van morgen.  Die onze aarde en daarmee onze maatschappij en kwaliteit van leven beïnvloeden. Alleen:  “morgen” is gisteren begonnen!

Dat moet anders en dat kan anders. Wij geloven dat iedereen een bijdrage kan en moet leveren aan een betere samenwerking, een betere samenleving en een beter wereld maar nog niet altijd weet hoe.

Wij geloven erin dat individuen, teams en organisaties het potentieel en de kracht al in zich hebben om zelf de noodzakelijke veranderingen te realiseren die nodig zijn om weer in balans te komen. Dat als iedereen zijn eigen potentieel en kracht gaat gebruiken, daarmee het verschil maakt. Dat er een wereld ontstaat waarin iedereen weer mee mag, kan en wil doen; waar sprake is van verbinding, balans en een waardevol leven.

Dat is waar wij voor staan en dat is waar wij voor gaan.

Wij inspireren, motiveren, verbinden en ondersteunen professionals, teams en organisaties om dit broodnodige verschil te gaan maken. Vandaag!

Dit doen we vanuit onze gedeelde waarden en principes, onze dromen en passie en door het delen van onze kennis, producten en programma’s, onze tijd en middelen. Want dat is waar we voor staan en willen gaan. Dat is onze Big WHY, Onze waarom.